Online bijeenkomst: Optimale Samenwerking in moeilijke situaties

Startdatum:
21.09.2021 19:00
Einddatum:
28.09.2021 21:00
Kosten deelname:
Gratis
Sluiting inschrijving:
20.09.2021 17:00
Beschrijving:
Ken je dat ook, dat je zo graag wilt dat situaties harmonieus en optimaal verlopen, maar soms dingen gebeuren of dat er dingen gezegd worden die jij niet prettig vindt? Veel mensen vinden het moeilijk om met lastige situaties om te gaan, of om grenzen aan te geven. Dat is best te begrijpen, maar door dit op tijd te signaleren en te benoemen kan veel ellende voorkomen worden! De gesprekstechnieken die in deze twee avonden naar voren komen, helpen je om zelfverzekerd in je schoenen te staan. Wij trainen dagelijks particulieren en professionals met praktische tips, veel ervaring en passie om ongewenst gedrag te voorkomen of te hanteren.
• Leer op tijd moeilijke situaties signaleren en er wat mee te doen!
• Behoud en zorg voor een plezierig contact met je cliënten, collega’s of andere vrijwilligers!

De training vindt plaats op twee avonden: dinsdag 21 en 28 septemnber van 19:00-21:00 uur online via Zoom. De uitnodiging voor de zoom-meeting ontvang je in de week voordat de training start.

Wil je wel graag meedoen? Maar vind je het online volgen van een cursus wat spannend? Vermeld dan bij in je inschrijven dat je graag even wilt oefenen. Dan neemt Roxanna Booms van de VrijwilligersAcademie contact met je op.

*Let op*
Wij zetten een virtuele stoel voor je klaar. Er zijn een beperkte aantal plaatsen. En na aanmelding gaan wij er ook vanuit dat je daadwerkelijk aanwezig bent. Kan je onverhoopt toch niet komen? Dan ontvangen wij graag tijdig een afmelding zodat iemand anders jouw plekje kan innemen.

Doelgroep: Vrijwilligers/vrijwilligerscoördinatoren die wonen in Haarlemmermeer of Vrijwilligerswerk doen in Haarlemmermeer
Aangeboden door:
Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer