Goed van start

Fleur geeft taalles aan Walid

'Ik wil meer doen voor mensen in mijn omgeving'

Fleur geeft taalles aan Walid uit Syrië

'Ik wil meer doen voor mensen in mijn omgeving'

Meer doen voor mensen. Dat is wat Fleur van der Sloot wil. Dus meldde ze zich aan als 'taalmaatje' via Haarlemmermeer voor Elkaar, dé online marktplaats voor vrijwilligers. Inmiddels geeft ze taalles aan Walid Kassab uit Syrië. Een prachtig voorbeeld van een succesvolle match. Natuurlijk voor Walid, maar ook voor Fleur die zo praktijkervaring op kan doen voor haar opleiding.

Fleur werkte tot voor kort als lerares op een basisschool. Ze besloot haar loopbaan een andere wending te geven. 'Inmiddels studeer ik Nederlands als tweede taal aan de Vrije Universiteit Amsterdam,' vertelt Fleur. 'Daarnaast ga ik als stagiair aan de slag bij Totaal Inburgering, een bureau in Amsterdam dat is gespecialiseerd in het inburgeren van nieuwkomers.' De aanmelding als taalmaatje past in de loopbaanswitch van Fleur. 'Met het geven van taalles kan ik mijn opleiding in de praktijk brengen. En kan ik meer doen voor mensen in mijn omgeving. Daarom heb ik me aangemeld als vrijwilliger. Zo kwam de match met Walid tot stand.'

De perfecte match

Mustapha El Moumene is coördinator van MatchMentor en legde het contact tussen Fleur en Walid. Mustapha: 'Net zoals Haarlemmermeer voor Elkaar, is ook MatchMentor een initiatief van welzijnsorganisatie MeerWaarde. Het project koppelt jongeren tussen 12 en 23 jaar aan een mentor. Met hem of haar kunnen ze sparren over school, werk, thuis of vrije tijd.' Voor Walid kwam het project eigenlijk te vroeg. 'Hij was nog maar twee jaar in Nederland,' vertelt Mustapha. 'Bovendien zou hij een paar maanden moeten wachten op een geschikte mentor die speciaal hiervoor wordt opgeleid. De match met taalmaatje Fleur was sneller te organiseren en sluit bovendien prima aan bij de wensen van Walid die zo snel mogelijk Nederlands wil leren en wil inburgeren. De perfecte match dus!'

Elke maandag taalles

In maart startte Fleur de begeleiding van Walid. Fleur: 'Toen zat hij nog in een Internationale Schakelklas. Daar kreeg hij twintig uur in de week Nederlands. Elke maandag gaf ik hem op school twee uur taalles. Daarbij kon ik gebruik maken van het lesmateriaal van de school. Eigenlijk was twee uur te weinig. Daarom hebben we ook gekeken naar mogelijkheden om hem buiten school om bij te spijkeren. Dat kan bijvoorbeeld in het Taalhuis van de Openbare Bibliotheek Haarlemmermeer. Daar is ook materiaal aanwezig.'

Nederlandse samenleving

Inmiddels volgt Walid een beroepsopleiding op het ROC Nova College. Fleur blijft hem helpen als hij problemen heeft met het schoolwerk. Voor de overige zaken krijgt hij op termijn een mentor. Mustapha benadrukt dat inburgering geen deel uitmaakt van de begeleiding door Fleur. 'Fleur beperkt zich tot taalles,' licht Mustapha toe. 'Spreken, luisteren, begrijpend lezen en schrijven. Natuurlijk krijgt Walid door de ondersteuning van Fleur iets mee van de Nederlandse samenleving.'

Fleur voelt zich zeer betrokken bij Walid. 'Het is mooi dat ik kan bijdragen aan een goede start van hem in Nederland. Ik hoop dat het hem ook daarna goed blijft gaan. Walid wil chauffeur worden en dat gaat hem vast lukken. In Syrië heeft hij al op zijn zestiende zijn rijbewijs gehaald. Autorijden kan hij dus in elk geval al.'

Wil je ook het verschil maken voor een jongere in Haarlemmermeer? Meld je dan als maatje of mentor: info@meerwaarde.nl ( contactpersoon: Mustapha El Moumene). Of kijk voor andere vrijwilligersfuncties op www.haarlemmermeervoorelkaar.nl.

Geïnspireerd...?
Meld je aan

Registreer hier

Meer inspiratie?

Bekijk alle verhalen